Close
Datalek

Uw organisatie wordt geconfronteerd met een datalek! U heeft nog geen opgeleid team binnen de organisatie die hiermee om kunnen gaan maar het lijkt aannemelijk dat er consequenties aan dit datalek verbonden zijn. Moet u dit melden aan de AP en aan de betrokkenen? Was uw data voldoende beveiligd? Was uw personeel goed op de hoogte? Daarnaast wil u graag onderzoeken wat er precies is gebeurt en hoe dit soort incidenten voorkomen kan worden in de toekomst. 

Bel ons alstublieft onmiddellijk voor directe hulp bij datalekken en veiligheidsincidenten zoals ransomware en hackers,  24/7 

Tel. +31-6-129 30 341