Close
Share A DPO of FG

De AVG geeft aan dat uw organisatie in bepaalde gevallen een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet hebben. Dit is een onafhankelijke adviseur die uw organisatie continue ondersteund bij privacy vraagstukken. Nu zal dit in veel organisaties geen full-time functie zijn en is het lastig om een specialist aan te sturen en te vertrouwen als u zelf geen privacy specialist bent.  Onyx biedt u door middel van ‘SHARE A DPO!’ de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld 1 dag in de week of misschien zelfs 1 dag per maand een DPO in te huren. Bijvoorbeeld op abonnementsbasis. 

Wij leveren een privacy specialist die een langdurige relatie opbouwt met uw organisatie. Deze persoon blijft onderdeel van het Onyx Cybersecurity-team zodat het voordeel ontstaat van sparringpartners, kennisdeling en trainingen. Zo blijft uw informatie veilig en de investering redelijk.