Close
Voldoen aan de wet

U wilt graag hulp bij het implementeren van de AVG binnen uw organisatie. Hoe pakken we dit aan? Nulmeting – waar staat uw organisatie op het gebied van privacy en informatiebeveiligingRisico Analyse – welke informatie betreft het, wat zijn de “kroonjuwelen” van de organisatie. Hoe zit het met imagoschade? Verbeterplan – betreft informatiebeveiliging, procesbeschrijvingen en procedures mbt privacyJuridische ondersteuning – verwerkingsovereenkomsten Bewustwording en training voor uw medewerkers Bewaking van de processen in de toekomst (privacy by design)Het is van groot belang om intern een projectteam aan te stellen en op te leiden zodat de privacy bewustwording binnen uw organisatie continue kan worden verbeterd. Wij ondersteunen u graag.