Close

ISO 27001 en NEN7510

Een van de beste manieren voor klanten, partners en de overheid om vertrouwen te krijgen in uw ISMS (Information Security Management System) is een certificering voor ISO 27001 of voor NEN7510.

De norm in de praktijk

Onyx Cybersecurity biedt advies en ondersteuning bij het opzetten en bewaken van een veilig ISMS met een focus op de aansluiting tussen het managementsysteem en de behoeften, processen en procedures binnen uw organisatie. Belangrijk is dat deze processen en het bijbehorende beleid niet alleen de informatieveiligheid maar ook de bedrijfsvoering verbetert, en dat het systeem praktisch en makkelijk in gebruik is. Zo werken we samen aan een professionaliseringsslag van uw organisatie, met de nadruk op informatiebeveiliging. 

Nulmeting

Een consultant van Onyx Cybersecurity kan door middel van een Nulmeting bij u op locatie goed inschatten wat u te wachten staat bij de implementatie van de gewenste norm.

Door middel van interviews met het management en een informatieve management presentatie wordt er ook direct draagkracht voor het project gecreëerd.

U ontvangt een heldere rapportage met een To Do Lijst en indien gewenst een offerte voor ondersteuning bij de implementatie en eventuele certificering van de norm. 

ISO 27001

ISO 27001 beschrijft de eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit systeem moet de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie waarborgen. Een cruciaal punt waarmee rekening gehouden moet worden in de inrichting van deze systemen is de verandering van omstandigheden en factoren zowel binnen als buiten de organisatie.

NEN 7510

De eisen voor NEN7510 zijn gebaseerd op de ISO27001 normering, maar zijn specifiek gericht op organisaties in de zorg. Onyx Cybersecurity heeft ervaring met implementaties in zorginstellingen. Onyx zorgt voor veilige zorg.